Aandacht als levenskunst


Bezinning en inspiratie lezing ingeleid door Hein Stufkens. Hein Stufkens werkt op het gebied van "spiritualiteit en bewustwording". Hij is bekend door een groot aantal boeken en dichtbundels.

Aandacht heeft vooral te maken met een manier van hier en nu aanwezig zijn, met echt luisteren en echt zien. Onderzoek wees uit dat in de zorg en in de hulpverlening aandachtige presentie, zonder (voor)oordelen, zonder bedoelingen, zonder haast ook, het meest werkzame ingrediënt is. En geldt datzelfde niet voor alle relaties tussen mensen? Wordt eigenlijk de kwaliteit van alles wat we doen niet bepaald door de aandacht waarmee we dat doen? Misschien is aandacht een ander woord voor liefde.

Hein Stufkens werkt op het gebied van "spiritualiteit en bewustwording". Hij is bekend door een groot aantal boeken en dichtbundels. Zijn inspiratiebronnen zijn het christendom (met name de Franciscaanse variant), (zen)boeddhisme, oosterse en westerse mystiek en de dieptepsychologie. Hij woont en werkt in het bezinningscentrum 'La Cordelle' in Cadzand.…

Aandacht heeft vooral te maken met een manier van hier en nu aanwezig zijn, met echt luisteren en echt zien. Onderzoek wees uit dat in de zorg en in de hulpverlening aandachtige presentie, zonder (voor)oordelen, zonder bedoelingen, zonder haast ook, het meest werkzame ingrediënt is. En geldt datzelfde niet voor alle relaties tussen mensen? Wordt eigenlijk de kwaliteit van alles wat we doen niet bepaald door de aandacht waarmee we dat doen? Misschien is aandacht een ander woord voor liefde.

Hein Stufkens werkt op het gebied van "spiritualiteit en bewustwording". Hij is bekend door een groot aantal boeken en dichtbundels. Zijn inspiratiebronnen zijn het christendom (met name de Franciscaanse variant), (zen)boeddhisme, oosterse en westerse mystiek en de dieptepsychologie. Hij woont en werkt in het bezinningscentrum 'La Cordelle' in Cadzand. Voor Bezinning&Inspiratie Twello is het bijzonder dat hij een avond naar Twello wil komen.

Om deze avond bij te wonen graag vooraf aanmelden op bi.twello@gmail.com

Openingstijden

  • Dinsdag 21 februari 2023 om 20.00 uur

Prijzen

  • € 8,00

Locatie