Houvast in onzekerheid


Bezinning en inspiratie lezing ingeleid door Mirjam Tirion-Ietswaart. In deze lezing maken we een reis langs de levensfasen geboorte, kind, jongere, volwassene, oudere, dood.

De 7e fase is eigenlijk geen fase maar is de grondslag waarop de andere fasen rusten; dat wat je het mysterie kunt noemen of de lege ruimte.

In elke levensfase komen bepaalde aspecten van je ziel naar voren. In iedere fase worden bepaalde krachten in je wakker, krijg je een geschenk en ontvang je een hulpbron voor je persoonlijke ontwikkeling.
Onze levenslijn verloopt lineair van jong naar oud maar tegelijkertijd zijn wij een tijdloos gelaagd wezen. In jou als volwassene leeft ook nog altijd het kind, en in het kind is de oudere wijze al aanwezig.
Het is een troostrijk en inspirerend  gegeven dat het nooit te laat is om de geschenken die je hebt gekregen uit te pakken om je zo de wijsheid die in de levensschool verborgen ligt eigen te maken.

Over de inleider: Mirjam Tirion is…

De 7e fase is eigenlijk geen fase maar is de grondslag waarop de andere fasen rusten; dat wat je het mysterie kunt noemen of de lege ruimte.

In elke levensfase komen bepaalde aspecten van je ziel naar voren. In iedere fase worden bepaalde krachten in je wakker, krijg je een geschenk en ontvang je een hulpbron voor je persoonlijke ontwikkeling.
Onze levenslijn verloopt lineair van jong naar oud maar tegelijkertijd zijn wij een tijdloos gelaagd wezen. In jou als volwassene leeft ook nog altijd het kind, en in het kind is de oudere wijze al aanwezig.
Het is een troostrijk en inspirerend  gegeven dat het nooit te laat is om de geschenken die je hebt gekregen uit te pakken om je zo de wijsheid die in de levensschool verborgen ligt eigen te maken.

Over de inleider: Mirjam Tirion is geschoold als coach bij het ITIP. Sinds 2002 heeft zij een eigen praktijk voor coaching en training. Zij richt zich op geestelijke groei en levensvreugde. Haar inspiratiebronnen zijn de psychologie van Jung, mythen en verhalen uit de joodse mystieke traditie. 

Om deze avond bij te wonen graag vooraf aanmelden op bi.twello@gmail.com

Openingstijden

  • Dinsdag 21 maart 2023 om 20.00 uur

Prijzen

  • € 8,00

Locatie