-GEANNULEERD- Oecumenische Kerstsamenzang


-GEANNULEERD- Met medewerking van Muziekvereniging Klarenbeek. Tijdens de dienst zijn er twee collectes: één voor de bestrijding van de onkosten en één voor het Goede Doel.

Op de 3e Adventszondag wordt de 25e Oecumenische Kerstsamenzang gehouden in Het Boshuis in Klarenbeek. Onder begeleiding van Muziekvereniging Klarenbeek en het koor Spirit zingen we samen de traditionele kerstliederen. De toegang is vrij en iedereen is welkom en wordt van harte uitgenodigd om samen te zingen, bidden en te luisteren. Graag tot 12 december.

Openingstijden

  • Zondag 12 december 2021 om 18.30 uur

Locatie