Dorpskerk Voorst


De geschiedenis van deze plek gaat vele eeuwen terug in de tijd. Al in 893 is sprake van een kerk in Voorst. Deze kerk behoorde toen tot het klooster Sint Salvador in Prüm in Duitsland. Het klooster had ook grote delen van Voorst in bezit.

De kerktoren dateert uit de 12de eeuw. Het bouwmateriaal van de toren is tufsteen (baksteen bestond toen nog niet). Tufsteen kwam uit steengroeven in Duitsland en werd via de Rijn en de IJssel naar deventer verscheept. de huidige kerk is van latere datum.. Dit kerkgebouw is namelijk in de 15de eeuw vervangen door de huidige bakstenen kerk. De buitenkant van de kerk is wel bekleed met tufsteen, dat afkomstig kan zijn van de eerder genoemde 12de-eeuwse kerk.

Binnenin de kerk is de eeuwenlange ontwikkeling goed zichtbaar. Je vindt er, onder andere, een bijzonder 16de-eeuws muurschilderij, een 17e-eeuwse eikenhouten preekstoel en een mooi 19de-eeuws orgel van Carl Naber. De gewelven van de kerk zijn ooit vervangen door een houten plafond, maar de leuke, gebeeldhouwde kraagstenen met mannen-, vrouwen- en engelfiguren zijn nog te bewonderen.

Locatie