't Sluisje van Nijbroek


Het sluisje is de eerste gereglementeerde waterkering in de polder van Nijbroek. Het werd waarschijnlijk gebouwd als uitvloeisel van de zogenaamde Gifbrief van Nijbroek uit 1328.

De waterstand in de IJssel had grote invloed op het gebruik van de gronden langs de rivier. De oostzijde van de IJssel kende al in de 12de eeuw een dijk van Deventer tot aan Zwolle, zodat bij hoogwater altijd het gebied aan de westzijde overstroomde.
In 1328 gaf graaf Reinald II van Gelre toestemming om een polder aan te leggen in het laag gelegen uitstroomgebied van het IJsseldal. Een dijk van zo’n tachtig centimeter hoog omgorde het ‘Nieuwe Broek’, een gebied van ruim zeventien vierkante kilometer. Deze dijk beschermde de gronden alleen bij normale waterstanden, daarom werd er tegelijkertijd gewerkt aan een hogere dijk
dicht langs de IJssel. Om de waterstan…

De waterstand in de IJssel had grote invloed op het gebruik van de gronden langs de rivier. De oostzijde van de IJssel kende al in de 12de eeuw een dijk van Deventer tot aan Zwolle, zodat bij hoogwater altijd het gebied aan de westzijde overstroomde.
In 1328 gaf graaf Reinald II van Gelre toestemming om een polder aan te leggen in het laag gelegen uitstroomgebied van het IJsseldal. Een dijk van zo’n tachtig centimeter hoog omgorde het ‘Nieuwe Broek’, een gebied van ruim zeventien vierkante kilometer. Deze dijk beschermde de gronden alleen bij normale waterstanden, daarom werd er tegelijkertijd gewerkt aan een hogere dijk
dicht langs de IJssel. Om de waterstand te beheersen, werd er zowel aan de zuid- als aan de noordzijde een sluis aangelegd voor de in- en uitlaat van water. De straatnaam Vloeddijk herinnert eraan dat het water vanuit de Zuiderzee tot ver in het IJsseldal kon worden opgestuwd en hier moest worden gekeerd. De huidige sluis dateert uit de 17de eeuw en bestaat uit natuursteen, baksteen en hout. Uit archieven is bekend dat het Karthuizerklooster Monnikhuizen in Arnhem al in 1370 opdracht gaf voor de bouw van deze sluis en tegelijkertijd opdracht gaf voor de oprichting van een polderbestuur.

Contact

Vloeddijk in de buurt van nr 1
Nijbroek
Plan je route

Locatie