De Heurne


Hallehuisboerderij met een voor deze streek zeldzaam geworden onderschoer, met daaronder nog oorspronkelijke veldkeien als plaveisel. Het voorhuis is aan de linkerzijde wat uitgebouwd.

In het metselwerk daar is te zien dat hier ooit een tweede deur zat. De naam wordt voor het eerst vermeld in 1447 en verwijst naar de oudere veldnaam Huerne (= hoornvormig perceel). Vanaf de 16de eeuw hoorde de boerenplaats bij het landgoed Hackforts' Veenhuis. Bijbehorend een bakhuisje en een ondergrondse waterput. 


Locatie