Voormalige openbare school


Dit pand, waar nu de bibliotheek in gevestigd is, werd in 1923 gebouwd als lagere school (basisschool) met gymnastieklokaal. De hoofdvorm is, ondanks de wijzigingen, nog heel herkenbaar.

Bij het schoolgebouw lag ooit een zwembad. Het gebouw ligt karakteristiek aan de kop van het Marktplein en laat iets zien van de geschiedenis van het onderwijs in Twello. Het gebouw neemt daarnaast een belangrijke plaats in het collectieve geheugen in. 

Locatie