Dorpskerk Twello


De lange historie van de Dorpskerk begint in de 13e eeuw. In de loop der eeuwen heeft de kerk veel veranderingen meegemaakt. Met haar interieur verwijst de monumentale Dorpskerk naar verschillende tijden met verschillende manieren om geloof te beleven.

In 1298 werd, voor zover bekend, voor het eerst de naam ‘Twentlo’ (Twello) in de historische geschriften vermeld. In dat jaar werd de hier aanwezige kapel verheven tot parochiekerk. De kapel kreeg rond 1400 een kerktoren en in latere eeuwen is de kerk verder uitgebreid. In de kerk kun je allerlei historische voorwerpen bewonderen, zoals de eikenhouten preekstoel uit 1771, grafzerken van oude adellijke families, een vroeg 15e-eeuws zandstenen doopvont, 16de-eeuwse muurschilderingen en het oudste kerkorgel van de gemeente Voorst. De drie jongere kunstwerken in de kerk zijn de veelkleurige glazen ‘verenigingsboom’ - ter gelegenheid van de vereniging van de Hervormde en Gereformeerde gemeente tot de huidige Protestantse Kerk Twello - en twee gebrandschilderde glas in lood ramen van de uit Twello afkomstige (in 1975 overleden) kunstenaar Jan Ooms. 

Locatie