Dorpskerk Twello


De lange historie van de Dorpskerk begint in de 13e eeuw. In de loop der eeuwen heeft de kerk veel veranderingen meegemaakt. Met haar interieur verwijst de monumentale Dorpskerk naar verschillende tijden met verschillende manieren om geloof te beleven.

In 1298 werd, voor zover bekend, voor het eerst de naam ‘Twentlo’ (Twello) in de historische geschriften vermeld. In dat jaar werd de hier aanwezige kapel verheven tot parochiekerk. Dat betekent echter dat hier al ver vóór dat jaartal een gehuchtje met een kapelletje
bestond. De kerk werd gewijd aan Maria en in latere eeuwen uitgebreid. In 1522 werd een deel van de kerk door brand verwoest, tijdens een oorlog tussen de stad Deventer en hertog Karel van Gelre. De kap van de kerk is herbouwd en het gewelf werd in 1542 door schilder
Ewolt van Delft van fraaie schilderingen voorzien. Het orgel dateert uit 1819 en is daarmee het oudste monumentale orgel van de gemeente Voorst. Het werd gebouwd door de Utrechtse orgelbouwer Abraham Meere.

Locatie