Het Boshuis


In 2014 is door dalend kerkbezoek en teruglopende inkomsten in de Franciscus en Clara parochie, de procedure gestart tot kerksluiting.  Het monumentale gebouw dat jarenlang veel betekende voor dorpsbewoners zou zo maar verkocht kunnen worden aan derden. 

Door éénmalige bijdragen, giften en investeringen kon in 2015 het gebouw gekocht worden. Doordat tevens veel mensen donateur zijn geworden, kan daarvan ook een gedeelte van de exploitatie worden gedekt. Door verhuur voor diverse evenementen en het gebruik voor andere doeleinden kan het gebouw geëxploiteerd worden. De stichting is dan ook, met vele Klarenbekers, zeer verheugd dat het gebouw voor Klarenbeek behouden is gebleven.

Locatie