Graf van ds. D.L. Feldmann, links naast de ingang van de kerk


Eén van de predikanten die in de pastorie woonde, was dominee Diderich Leonhard Feldmann. Hij was afkomstig uit Duitsland, studeerde theologie in Leiden en werd na zijn studie in 1793 predikant in Voorst.

Dominee Feldmann was zeer geliefd onder de bevolking, ook vanwege zijn inzet voor hen gedurende de Franse periode.

Hij stierf in zijn ambt in 1826 en wilde graag onder de eeuwenoude lindeboom bij het kerkhof begraven worden. Dit was niet zomaar een lindeboom, die was de gerechtslinde van Voorst, waaronder eeuwenlang de rechtspraak gehouden was.

Deze gerechtslinde bij de kerk betekende veel voor dominee Feldmann. Helaas overleden tw…

Dominee Feldmann was zeer geliefd onder de bevolking, ook vanwege zijn inzet voor hen gedurende de Franse periode.

Hij stierf in zijn ambt in 1826 en wilde graag onder de eeuwenoude lindeboom bij het kerkhof begraven worden. Dit was niet zomaar een lindeboom, die was de gerechtslinde van Voorst, waaronder eeuwenlang de rechtspraak gehouden was.

Deze gerechtslinde bij de kerk betekende veel voor dominee Feldmann. Helaas overleden twee van zijn drie zonen en ook zijn vrouw al op relatief jonge leeftijd. Feldmann haalde troost uit het wisselen van de seizoenen dat te zien was in de lindeboom, die hij vanuit zijn pastorie kon zien. De kale takken in de winter symboliseerden zijn verdriet (zijn vrouw overleed in december), maar het jonge, nieuwe groen in de lente gaf hem hoop en vertrouwen in een leven na dit leven en in een vereniging met zijn geliefden in de hemel. Vermoedelijk is dit de reden dat hij onder de lindeboom begraven wilde worden, zoals ook gebeurd is. Zijn grafsteen werd, als blijk van vriendschap en hoogachting, geschonken door J.A.J. baron Sloet van Beele. Hij woonde op dat moment op landgoed de Beele in Voorst.

Contact

Graf ds. D.L. Feldmann
Schoolstraat 16
7383 CG Voorst
Plan je route

Locatie