De Middelburg


Op deze plek werd al eeuwenlang geboerd. In 1535 schreef men de naam als ‘Middelborch’. Burg of borch kan verwijzen naar burcht, maar ook naar barch, dat een hoogte in het landschap betekent.

Bij de boerderij stond een spieker, een (vaak omgrachte) stenen schuur voor graanopslag. Deze spieker werd na verloop van tijd verbouwd tot een herenhuis. Immers, het was gebouwd van steen en daardoor voornamer dan de meestal houten boerderijen uit die tijd. In de spieker woonde de eigenaar, of, als de eigenaar elders woonde, bijvoorbeeld in Deventer, werd het gebruikt als logeeradres. De naastgelegen boerderij werd bewoond door de pachter.
Vanaf 1818 was de baron van Wijnbergen eigenaar van de Middelburg en behoorde de boerderij bij het landgoed Bussloo. De spieker werd niet lang daarna afgebroken. Het voorhuis van de boerderij is 18e-eeuws, het stalgedeelte dateert uit 1863. Rondom het erf van dit rijksmonument ligt een oude gracht.

Locatie