Landgoed Beekzicht Grafheuvels


Deze drie (tumuli) grafheuvels op het landgoed Beekzicht zijn vermoedelijk opgeworpen door voedselverzamelaars en jagers. Zij verplaatsten zich regelmatig, waarbij de vestigingsgebieden werden ontbost.

De drie grafheuvels liggen in het nu beboste Appensche Veld. In de directe nabijheid aan de Landweg is een gelijksoortige vierde grafheuvel gelegen. De grafheuvels zijn koepelvormige graven waarin de dode(n) werd(en) begraven. De graven werden bedekt met heideplaggen en zand. Twee van de drie heuvels zijn in 1977 door prof. Modderman onderzocht. 

Locatie