Natuurerf De Ziele


Natuurerf de Ziele is sinds 2022 aangesloten bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Als ambassadeur van de regio Voorst zet Willem Penninkhof zich in voor het vergroten van de biodiversiteit.

Door simpele aanpassingen wordt de omgeving snel uitnodigender voor plant- en diersoorten. Bij hen ervaar je het belang van biodiversiteit en hoe de mens hier ook van profiteert. 

"Natuurerf de Ziele is een soort voedselbank en overlevingsplek voor alles wat leeft, groeit en bloeit", vindt Willem. Te zien zijn: knip- en scheerhagen, kikkerpoel, hoog- en laagstamboomgaard, bessentuin, moestuin, aspergetuin, composthoop en vogelbosjes/houtwal. Neem hier een kijkje en bekijk het portret van Willem https://slgelderland.nl/.../ambassadeur-praktijknetwerk...

Locatie