Stationskoffiehuis


Dit pand is aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd en bestond uit een woning, een kruidenierswinkel en een café (gelagkamer). Het gebouw kreeg de naam ‘Stationskoffiehuis’, omdat het in de buurt van het eerste, 19e-eeuwse station van Twello lag.

De voor- en zijgevels werden rijkversierd met fraai siermetsel- en houtsnijwerk. Vanaf 1916 werd het gebouw, inclusief café, verhuurd en later verkocht aan Hendrik Jan Korderijnk. In de loop van de tijd is het geheel diverse keren uitgebreid en verbouwd. Het oude station werd kort na de Tweede Wereldoorlog gesloten, nadat het tijdens de oorlog verwoest was. Met het nieuwe station van Twello, dat in 2006 werd geopend, heeft de oude naam Stationskoffiehuis weer nieuw elan gekregen.

Locatie