De Fransenburg


Vanaf 1328 liet graaf Reinoud II van Gelre het woeste, natte gebied van Nijbroek ontginnen. Een deel van het nieuwe cultuurland, inclusief boerderijen, schonk Reinoud II in 1342 aan het net gestichte klooster Monnikhuizen bij Arnhem.

In de loop van de tijd vergrootte het klooster haar bezit en werd zo een grootgrondbezitter.

De pachtopbrengsten (in natura) die het klooster ontving werden opgeslagen in een spijker of spieker, een soort pakhuis. Zo’n spieker werd van steen gebouwd en omgracht en was dus een hele veilige bergplaats. Later werd de spieker verbouwd en herbestemd tot statusvolle en plezierige woonplek voor de richters (bestuurders) en vice-richters van Nijbroek. Rond 1800 is het imposante bouwwerk helaas gesloopt. Onder de grond zijn de funderingsresten van de spieker uit de 14e eeuw nog aanwezig.

Contact

Middendijk 31
7391 NB Nijbroek
Plan je route

Locatie