Juffersgat


Het Juffersgat is een overblijfsel van het geweld van IJssel en Voorsterbeek. Herhaaldelijk spoelden hier dijken en grote brokken van de dekzandrug weg.

Het water vormde zo weidse, diepe kolken die op den duur samenvloeiden tot een reusachtige plas. Een van die kolken die ontstond was het Juffersgat. De naam zou verband houden met een oud volksverhaal. Dit rept over een witte vrouwengestalte met vurige ogen, uitgedost in witte wapperende kleding. Ze laat zich alleen ’s nachts zien en huist in een boom. Verteld werd ook dat naar het Juffersgat een spook is verbannen die de bewoners van de boerderij Keizershof in Voorst de stuipen op het lijf joeg. 

Locatie