De Vecht

De Vecht is een kruisdorp: het dorp ligt op de kruising van enerzijds de Grote Wetering met links daarvan de Lochemsestraat/Avervoordseweg en anderzijds de Kerkstraat en de Beentjesweg naar Terwolde. Dit kruisdorp is voor Gelderland heel bijzonder. 
 

De ontwikkeling van de relatief jonge nederzetting De Vecht houdt sterk verband met de ontginning in de 19de eeuw. De Grote Wetering functioneerde als ontginningskanaal en markeerde de overgang in het landschap: ten westen liggen oudere, onregelmatige patronen en ten oosten is het meer regelmatig verkaveld. Geleidelijk nam ook de bebouwing toe. In noordelijke richting werd niet gebouwd, zodat daar nog een vrij zicht is over het landschap. Op de kruising Avervoordseweg-Beentjesweg staat Café de Groot, al sinds 1749 een begrip.