Steenenkamer

Steek bij Deventer de Wilhelminabrug over en aan de linkerkant zie je het karakteristieke Steenenkamer.

Steenenkamer

Deze bijzondere buurtschap telt ruim 300 inwoners. in de 19e eeuw kwam Steenenkamer als tuinbouwgebied tot ontwikkeling. De rivierklei-afzettingen van de IJssel en de relatief hoge ligging met goede ontwatering maakte de grond hiervoor geschikt. In het begin lagen de tuinbouwgebieden buitendijks, waarbij de Oude IJssel de natuurlijke grens van het gebied vormde. Later wordt een dijk om de Steenenkamer gelegd. Daarmee wordt Steenenkamer een echte "kamer" in het landschap.