Landgoed Hunderen


Oorspronkelijk was “Huize Hunderen” een Havezate. Het monumentale pand en het bijbehorende koetshuis stammen uit de 17de eeuw. Het pand en het erf geldt als een van de oudste plekken van Twello. De cultuurhistorische waarde is heel hoog.

In de 19de eeuw is het huis ingrijpend verbouwd en kreeg het zijn huidige vorm.
Wist je dat het boek Hella Haasse een boek heeft geschreven over een van de families van huis Hunderen. In 1809 werd J. Kerkhoven eigenaar van landgoed Hunderen. De zonen en kleinzonen van deze eigenaar vestigden zich als theeplanters op Java. Aan deze familie is het boek 'Heren van de thee' van Hella Haasse gewijd. 
Het erf ligt deels langs de Fliert. De Fliert is een langzaam stromende…

In de 19de eeuw is het huis ingrijpend verbouwd en kreeg het zijn huidige vorm.
Wist je dat het boek Hella Haasse een boek heeft geschreven over een van de families van huis Hunderen. In 1809 werd J. Kerkhoven eigenaar van landgoed Hunderen. De zonen en kleinzonen van deze eigenaar vestigden zich als theeplanters op Java. Aan deze familie is het boek 'Heren van de thee' van Hella Haasse gewijd. 
Het erf ligt deels langs de Fliert. De Fliert is een langzaam stromende beek, die wordt gevoed door kwelwater onder andere vanuit de zwemplas Bussloo. Bij een grote ruilverkaveling is langs de Fliert een ecologische verbindingszone aangelegd. Huis en omgeving hebben een landgoedkarakter dat met gericht beheer in stand gehouden en versterkt wordt. Op Hunderen groeit de brede orchis (orchideeënfamilie). In en bij het water leeft de kleine modderkruiper, een belangrijk internationale vissoort, en de kamsalamander. Vele bijzondere dagvlinders, libellen en waterjuffers vliegen er rond. Aan de westzijde bevindt zich een relatief jong gemengd loofbos, aan de westelijke kant worden de graslanden extensief beheerd ten behoeve van de ontwikkeling van blauwgraslanden en andere schrale graslandtypen. Veel aandacht is er voor zichtassen en lanen. In 1970 werd het landgoed gekocht door de Stichting Het Geldersch Landschap. 
Door de huidige functie van het Hunderen,een zorglocatie voor dementerende ouderen, zijn het landhuis en koetshuis niet opengesteld. Buiten de gracht rond het huis is het landgoed opengesteld voor wandelaars. Klompenpad Het Fliertpad gaat voor een deel over het landgoed.

 

Locatie