Landgoed Hunderen


Hunderen is – met huis (rijksmonument) en erf – een compleet ensemble en geldt als een van de oudste plekken van Twello. De cultuurhistorische waarde is heel hoog. Huis Hunderen is een aantal malen ingrijpend verbouwd.

Het oorspronkelijke 17e-eeuwse huis had vleugels. Die zijn in 1863 afgebroken. In dat jaar kreeg het huis het driehoekige fronton boven de ingang en een houten torentje op het dak. Het ruime koetshuis is volgens een gevelsteen gebouwd in 1853. 

Wist je dat het boek Hella Haasse een boek heeft geschreven over een van de families van huis Hunderen. In 1809 werd J. Kerkhoven eigenaar van landgoed Hunderen. De zonen en kleinzonen van deze eigenaar vestigden zich als theeplanters op Java. Aan deze familie is het boek 'Heren van de thee' van Hella Haasse gewijd. 

Het erf ligt deels langs de Fliert. Rondom en lang…

Het oorspronkelijke 17e-eeuwse huis had vleugels. Die zijn in 1863 afgebroken. In dat jaar kreeg het huis het driehoekige fronton boven de ingang en een houten torentje op het dak. Het ruime koetshuis is volgens een gevelsteen gebouwd in 1853. 

Wist je dat het boek Hella Haasse een boek heeft geschreven over een van de families van huis Hunderen. In 1809 werd J. Kerkhoven eigenaar van landgoed Hunderen. De zonen en kleinzonen van deze eigenaar vestigden zich als theeplanters op Java. Aan deze familie is het boek 'Heren van de thee' van Hella Haasse gewijd. 

Het erf ligt deels langs de Fliert. Rondom en langs de Fliert zijn de natuur- en landschappelijke waarden juist hoog. Op Hunderen groeit de brede orchis, een nationaal belangrijke soort. Ook leeft er de kleine modderkruiper, een internationaal belangrijke vissoort. Verder fladderen er bijzondere dagvlinders en leven er libellen en waterjuffers. Direct ten oosten van landgoed Hunderen komt de kamsalamander voor. Het parkbos rond het huis is in vele opzichten waardevol. Aan de westzijde van Hunderen liggen twee bospercelen met relatief jong gemengd loofbos met een goede productiewaarde. De eveneens aan de westkant liggende graslanden worden extensief beheerd ten behoeve van de ontwikkeling van blauwgraslanden en andere schrale graslandtypen. Veel aandacht is er voor zichtassen en lanen.

Door de huidige functie van het Hunderen,een zorglocatie voor dementerende ouderen, zijn het landhuis en koetshuis niet opengesteld. Buiten de gracht rond het huis is het landgoed opengesteld voor wandelaars. Klompenpad Het Fliertpad gaat voor een deel over het landgoed.

Sinds 1975 is Stichting Geldersch Landschap & Kastelen door een schenking eigenaar van dit bijzondere landgoed, zij hebben daarbij de verplichting het ‘tot in lengte van dagen’ in stand te houden.

Locatie