Burchten en Lusthoven

Voorst wordt tegenwoordig gekenmerkt door landgoederen met prachtige landhuizen. Deze landhuizen waren niet altijd kenmerkend voor de gemeente Voorst. Lees hier wat eraan vooraf ging.

Reuzen

Wist je dat het Voorster landschap vroeger bezaaid was met kastelen en versterkte adellijke huizen (havezaten)? Nu kunnen we het ons nauwelijks meer voorstellen dat het boerenlandschap gedomineerd werd door deze imposante gebouwen met hun torens en grachten. In vergelijking met de kleine, middeleeuwse houten boerderijtjes van toen zullen ze net reuzen zijn geweest.

Militaire bolwerken

Twee kastelen hebben een rol gespeeld in de internationale oorlogsgeschiedenis: kasteel de Nijenbeek en kasteel Sinderen. Deze twee militaire bolwerken stonden op strategische locaties aan de IJssel en hebben onderdak verleend aan belangrijke figuren in de Nederlandse geschiedenis.

Meer over Sinderen

Landgoederen landschap

Vanaf de 16de en 17de eeuw verloren kastelen en versterkte huizen hun militaire functie. Veel havezaten werden getransformeerd tot modieus landhuis. Grachten werden vergraven tot vijvers in weelderige tuinen. De landhuizen vormden vaak het centrum van een groot landgoed, waarin akkers, weilanden en bossen elkaar afwisselden. Zo werd de basis gelegd van het prachtige landgoederenlandschap van de gemeente Voorst. 

Fietsend langs landgoederen

Meer cultuurhistorie?