Dorp Voorst

Wist je dat dorp Voorst aan het begin van haar bestaan al direct een internationaal dorp was? En dat het dorp op natuurlijke wijze is uitgebreid? Lees hieronder alles over de geschiedenis van het dorp Voorst en kom erachter hoe Voorst zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

"Vuorst"

In 893 schreef een monnik van het klooster Prüm in Duitsland in een oorkonde het woord ‘Vuorst’. Zou hij zich gerealiseerd hebben hoe belangrijk dit moment was? Want deze oorkonde uit 893 is, zover wij nu weten, het allereerste document waarin de dorpsnaam Voorst is opgeschreven. Natuurlijk bestond het dorp toen al, maar van de vroegere geschiedenis zijn geen schriftelijke gegevens bekend. Het dorp Voorst behoort hiermee tot de oudste dorpen op de Veluwe.

In 893 horen de kerk van Voorst en 19 boerderijen in de omgeving bij het klooster (abdij) van Prüm. Het allereerste begin van Voorst begint dus al meteen internationaal, alhoewel de huidige grenzen tussen Duitsland en Nederland toen natuurlijk nog niet bestonden. Wel laat dit zien hoe complex de eigendomsverhoudingen in de vroege middeleeuwen al waren.

Voorsterklei

Als je nu naast de kerk van Voorst staat, kijk je uit over een weids landschap. In 893 keek je waarschijnlijk uit over de IJssel. Die stroomde ooit vlak langs de kerk. De IJssel verlegde zich in de loop van de tijd steeds meer oostelijk, zodat nieuw land ontstond. Dit wordt de Voorsterklei genoemd. De wegen en waterlopen in dit gebied zijn stille getuigen van de verschillende IJsselbeddingen die de rivier hier in gebruik had.

 

Buurtschappen

Voorst was niet het enige dorp. Rondom Voorst lagen allerlei buurschappen, zoals Appen, Gietelo, Noord-Empe en Sinderen. Samen hebben deze buurschappen het landschap vormgegeven. De akkers van de boeren lagen op de gemeenschappelijke enken. Het lager gelegen land, bijvoorbeeld langs de Voorsterbeek en in de Voorsterklei, diende als wei- en hooiland. De minder vruchtbare gronden bleven als woeste grond bewaard. Hier liet men vee grazen en stak men plaggen. Deze plaggen mengde men met dierenmest, om daarmee de akkers te bemesten. In de 19de eeuw waren deze woeste gronden niet meer nodig en werden ze ingeplant met bos. Zo is het Appense bos ontstaan. Voor de schatzoekers: in het bos vind je grafheuvels en de eeuwenoude Appense dijk. Dit alles maakt het landschap rondom Voorst enorm gevarieerd!

Wandel door het Appense bos!

Meer cultuurhistorie?