Polder Nijbroek

De polder Nijbroek is een van de oudste polders van ons land. Er is in Nederland veel aandacht voor Polders zoals de Beemster, echter in Nijbroek is al 300 jaar eerder een moeras ontgonnen, zonder hulp van watermolens.

 

Landbouwgrond ontginnen

Door de aanleg van weteringen, dijken, sluizen en stuwen werd het water weggevoerd richting de IJssel en werden de vruchtbare gronden geschikt gemaakt voor de landbouw. De lange kavels (slagen) werden verdeeld over breedtes van 30, 60 & 90 meter. Later zijn kavels vaak doormidden gesplitst om meerdere zonen binnen een gezin de kans te geven een boerenbedrijf te starten.

Dorp Nijbroek

Tussen al deze langgerekte kavels ten behoeve van landbouw werd een groot vierkant perceel vrij gehouden voor de bouw van een kerk en een dorp, het huidige dorp Nijbroek middenin de polder.

Beleef de polder

Voordat het prikkeldraad was uitgevonden, werden hagen, struwelen en houtsingels toegepast om het vee binnen en het wild buiten de kavels te houden. Op sommige plekken in Nijbroek zijn deze oude structuren met beplanting nog terug te vinden. Over de vele wandel, fiets en klompenpaden kun je de polder nog echt beleven, je ziet de langgerekte kavel, lanen van populieren en oude meidoornhagen en struwelen.

Beleef het agrarisch landschap

Project Polder Nijbroek

Samen met de bewoners van Nijbroek is de gemeente Voorst het project ‘Polder Nijbroek’ gestart. Doel van dit project is om samen met bewoners de herkenbare structuren van de polder te behouden en te versterken. Biodiversiteit, cultuurhistorie, recreatie en een fijne woonomgeving staan hierbij hoog in het vaandel.

Lees meer over het project

Ontdek de andere unieke landschappen