Het rivierenlandschap

De IJsselvallei wordt gekenmerkt door het prachtige rivierenlandschap. Dit rivierenlandschap is de basis voor het unieke landschap van Voorst. Ontdek hier hoe de IJssel de basis vormde voor het Voorster landschap.

De IJssel

De rivier de IJssel heeft een groot deel van ons landschap ingericht. Tegenwoordig stroomt de rivier binnen zijn oevers en wanneer hij hierbuiten treed houden de dijken ons droog. Voordat deze dijken aangelegd zijn trad de toen nog vlechtende rivier vaak buiten zijn oevers ver het achterland in.
 

Ontdek de eeuwenoude IJssel

Oeverwal als woonplaats

De zware zanddeeltjes werden het dichts bij de rivier afgezet en vormden de oeverwal, deze hogere vruchtbare gronden waren aantrekkelijke woonplaatsen. Tegenwoordig kunnen we hier genieten van de oude IJsselhoeven, boomgaarden en landgoederen.

Groene uiterwaarden

Op de oeverwallen werden dijken aangelegd om de dorpen droog te houden. Hierdoor ontstonden aan de rivierzijde van de dijk de uiterwaarden. Deze vruchtbare gronden zijn al eeuwen in gebruik als weilanden. De uiterwaarden met zijn hagen, zachthoutooibossen en knotwilgen vormen een schitterend landschap om in te recreëren en de IJssel echt te beleven.

Ontdek de IJsselvallei

Ontdek de andere unieke landschappen