Posterenk

Posterenk, een groene parel tussen drie grote landgoederen, met prachtige fiets - en wandelpaden over landgoederen en langs de Fliert.

Welkom in Posterenk

Posterenk, een dorp met ongeveer 300 inwoners en is een van de 12 dorpen binnen de Plattelands Gemeente Voorst. In het dorp Posterenk zijn geen voorzieningen zoals scholen en winkels, daarvoor zijn de bewoners aangewezen op de andere dorpen zoals Bussloo, Wilp en vooral Twello. Het dorp Posterenk heeft met zijn 4 hoofdstraten, die elkaar in de kern kruisen, een specifiek karakter dat deels bepaald is door de lintbebouwing. Het is een dorp wat haar naam te danken heeft aan een “Post op de Enk” wat oorspronkelijk als grenspost werd gehanteerd. De Wilpermolen met als jaartal 1736 vormt de karakteristieke kern van Posterenk en door de jaren heen heeft het plattelandsdorp Posterenk zich daar omheen gevormd.

Meer dorpskernen